top of page

מיתוג לילדים1

שימו לב ששמות המקצועות בתוך הלוגו הם לצורך אילוסטרציה בלבד. כל מיתוג יכול להתאים למגוון מקצועות השייכים לתחום.

לוגו 

תמונת קאבר לפייסבוק  

פלייר 

חתימת מייל 

דף נחיתה - גירסת המחשב 

דף נחיתה - גירסת הנייד 

bottom of page